بسته های آموزشی


© Copyright 2013.
Technorobiran.com

طبق مصوبه جدید پذیرش دانشجو در دانشگاه ها، سوابق تحصیلی دانش آموزان ملاک گزینش و پذیرفته شدن در دانشگاه ها خواهد بود. یکی از فاکتورهای موثر مورد نظر دانشگاه ها در جذب دانشجو، میزان توانمندی و قابلیت انجام پروژه ها و درک عملی مطالب تئوری درسی می باشد یعنی دانش آموزانی از شانس بیشتردانشجو شدن در دانشگ  ... 

کلمه ربات اولین بار توسط Karel Capek نویسنده نمایشنامه R.U.R روبات‌های همه كاره رسيوم در سال 1921 ابداع شد. ریشه این کلمه، کلمه چک اسلواکی (robotnic) به معنی کارگر می‌باشد ...  ...